Menu

Forside
Vedtægter
Bestyrelsen
Kontingent
Nyhedsbrev
Referater
Økonomi
Lokalplaner
Kort T.vænge øst.
Kort T.vænge vest
Oplevelser i Rødvig
Antenneforening
Diverse

Forside

Nyhedsbrev

Meld dig til nyhedsbrev, indkaldelser etc. pr. mail
Send en mail til: kenni.toft@ikea.com

Information fra bestyrelsen

På nedenstående link kan man bla. læse om den kommende sæsons aktiviteter.

Information fra bestyrelsen

Er der spørgsmål, er I som altid velkommen til at kontakte formanden, Kenni på tlf. 41214467

Hilsen Bestyrelsen

Affalds dag på Thorsvænge

Hist og pist, her og der, kan der opleves at der ligger lidt affald. Dette syntes bestyrelsen at der skal gøres noget ved. Den 9. November kl. 11 er der arrangeret affaldsdag.

Vi mødes på fællesgrunden (der hvor bålpladsen og det røde skur er) hvor der uddeles sække, til indsamling af affald. Efter at affaldet er indsamlet, vil der være grillpølser til alle hjælperne.

For at vi kan vide hvor mange sække og pølser der skal indkøbes, er der
tilmeldings frist senest torsdag den 6. November på mail: lars@flaskager.dk

Kom og vær med til at gøre vores omgivelser pæne, mød dine naboer og få lidt frisk luft.
PS – Hvis der ikke er opbakning nok til arrangementet vil det blive aflyst

Sommerfest på Thorsvænge

Lørdag d. 30 August blev der afholdt sommerfest på Thorsvænge for ejere og lejere fra grundejerforeningen Thorsvænge's område.

Det blev igen iår en stor success med dobbelt så mange tilmeldinger i forhold til sidste år.

Markedsdag på Thorsvænge

Søndag d. 22 juni blev der afholdt markedsdag på Thorsvænge

12 boder blev sat op ved middagstid, og da vi åbnede kl. 13 begyndte de første gæster at komme.

Det var en rigtig hyggelig dag, hvor man fik hilst på en masse mennesker. Alle var enige om at det var en stor success og at den skulle gentages til næste år.

Græsklipning

Hej husk nu at det er jer grundejere som er ansvarlig for at holde jeres byggegrunde, dvs. ukrudt og græs skal klippes mindst 2 gange om året, det samme gælder jeres "græs fortove". Lad os alle bidrage med at få et flot og velholdt område.

smiley

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk