Menu

Forside
Vedtægter
Bestyrelsen
Kontingent
Nyhedsbrev
Referater
Økonomi
Lokalplaner
Kort T.vænge øst.
Kort T.vænge vest
Oplevelser i Rødvig
Antenneforening
Diverse

Forside

Nyhedsbrev

Meld dig til nyhedsbrev, indkaldelser etc. pr. mail
Send en mail til: kenni.toft@ikea.com

En vel overstået ordinær og ekstra ordinær Generalforsamling.

Årets generalforsamling er nu afholdt og kontingentet for 2014 blev fastsat til kr. 1.800. Årsagen til stigningen kan læses i budgettet for 2014.

På den netop fremsendte kontingent opkrævning er der indsneget sig den lille fejl. Nordea reg. nr.er desværre ikke oplyst på opkrævningen.

Kontingentet skal indsættes på nedenstående konto:

Reg. nr. 2340 Konto nr. 8479 530 859

Bestyrelsen opfordrer alle til at læse referatet fra generalforsamlingen, og referatet fra den ekstra ordinære generaforsamling.

Bestyrelsen takker for opbakningen til de planer vi har lagt for 2014 og vi glæder os til arbejdet i foreningen, hvor vi forhåbentlig ser deltagelse fra mange af jer.

Er der spørgsmål, er I som altid velkommen til at kontakte formanden, Kenni på tlf. 41214467

Hilsen Bestyrelsen

Link: Budget 2014

Link: Referat fra Ordinær Generalforsamling 2014

Link: Bestyrelsens Beretningen 2014

Link: Referat fra den ekstra Ordinære Generalforsamling 2014

 

Siden er designet med www.e-hjemmeside.dk